1500600slid2

 

להשיג הרבה בתהליך ובמפגש עם עצמי ועם הטבע.

המפגש עם עצמי, עם הטבע ועם האתגרים בקבוצה מאפשר התפתחות אישית והעצמה.

יש מספר אפשרויות ואתגרים ליחידים, לקבוצות, למשפחה שרוצה להעמיק את הקשר.

מוזמנים להכנס לכל אחת מהקטגוריות, למצוא את מקומכם וליצור קשר.

 

 


   

 

 

 

Go to top